Hoe gebruikt Claret Merchants B.V. uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Claret Merchants B.V. persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Claret Merchants B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe langs de gegevens door Claret Merchants B.V. worden bewaard.

 

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam;
  • geboortedatum, geslacht;
  • eventueel privéadres;

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

  • het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst; Verjaardagservice (het sturen van een cadeau op uw verjaardag i.o.v. opdrachtgever)

 

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;

  • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;


Verstrekken van gegevens aan derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen behalve aan de opdrachtgever. 

 

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals PostNL;

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

Opslag en bewaartermijn Uw van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de gegevens onmiddellijk.